Rooms2

ที่พักของวังรี รีสอร์ท มีทั้งโซนโรงแรมพักผ่อนสะดวกสบายอย่างเรียบง่าย และโซนรีสอร์ทที่พักผ่อนแบบแนบชิดธรรมชาติ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ Life Style ของผู้ที่ต้องการมาพักผ่อนที่หลากหลาย เน้นความสะดวกสบาย เรียบง่าย และผ่อนคลายไปกับธรรมชาติที่สวยงาม